O nás

Hravost, zvídavost, družnost

Tři instikty, se kterými přicházíme na svět. V Lesním klubu Palučiny vytváříme dětem bezpečné, nehodnotící a podnětné prostředí, ve kterém mohou zkoumat svět kolem sebe. Poznávat přírodu, sebe, kamarády, dospělé v blízkosti a skrzeva takovou zkušenost mohou dojít k poznání, že "svět je dobrý" .

Společně prožíváme hodně času ve volné hře. Vyprávíme si příběhy, odpočíváme, smějeme se, radujeme, ale i pláčeme, vztekáme se a někdy se i trochu bojíme. Prožíváme roční období a lidové zvyky, zpíváme písničky a hrajeme na elementární hudební nástroje. Staráme se o zahrádku v duchu permakultury a v přírodě ochutnáváme vše, co je k snědku nebo ku léčení. Vaříme na ohni. Malujeme, kreslíme, modelujeme z hlíny a jinak všemožně tvoříme. Hrajeme divadlo.

Provoz

Náš provoz je pětidenní s možností volby 2, 3 nebo 5 dní ve školkové skupince a 3 nebo 4 dny ve školní skupině.

Příspěvky

2 dny - 2700,- Kč/měsíc, 3 dny - 3600,- Kč/měsíc, 4 dny - 4500 ,- Kč/měsíc a 5 dnů - 5400 ,- Kč/měsíc

Kudy k nám

Průvodci

K vytvoření lesní školky nás vedly dosavadní učitelské zkušenosti, ale i to, že jsme sami rodiči. Jsme absolventy pedagogické fakulty (Honza: Čj - Hv, Kristýna: Ma - Ov, Markéta: učitelství pro první stupeň ZŠ) a Kristýna ještě filozofické fakulty (psychologie) a máme za sebou několikaletou zkušenost práce s dětmi na obou stupních ZŠ, a Honza i v ZUŠ, a v heterogenní skupině komunitní školy, s předškoláky. Dále jsme členy spolku Palučiny a setkávání s dětmi různého věku se věnujeme i ve "volném" čase. Pořádáme zážitkové kurzy pro děti, mládež a dospělé.

Snažíme se k práci přistupovat zodpovědně, a tak na sobě neustále pracujeme, dále se vzděláváme. Společně jsme absolvovali kurz Respektovat a být respektován, Honza potom sebezkušenostní tříletý výcvik v hudebně-dramatických terapiích, vzdělávání v Intuitivní pedagogice. Kristýna má výcvik v krizové intervenci a současně je v dramaterapeutickém výcviku ...

Koncepce

Základ našeho přístupu

Vycházíme z filozofie lesních mateřekých školek.

Příroda

Je pro nás zdroj nekonečné inspirace. Místo pro setkání se sebou samým. Střetnutí se s koloběhem života.

Kultura

Jako otisk člověka v přírodě. Způsob uchopení světa kolem sebe. Způsob komunikace.

Společenství

Ve společenství dětí, rodičů a průvodců podporujeme atmosféru "co mohu udělat pro jeho lepší fungování" místo "co mi může přinést, co z toho budu mít".

Hra

Volná, neřízená hra je pro děti "hlavní pracovní náplň" dne a v naší školce jí je vytvořen dostatečný časový prostor. Skrz hru děti poznávají sebe a svět kolem.

Školka

Pro šk. rok 2022/2023 máme ve školkové skupině ještě několik posledních míst. V případě zájmu nás kontaktujte mailem.

Do školy

Školní skupina v lese

Ve šk. r. 2021/2022 jsme se ve školní skupině setkávali v počtu deset dětí (předškoláci - 3. roč. )

Ve šk. roce 2019/2020 se v osmičlenné školní skupině pravidelně potkávájí děti od 1. do 4. roč. a v této skupině máme ještě 2 volná místa. V případě zájmu nás kontaktujte.

Od školního roku 2017/18 jsme začali vytvářet skupinu školáků 1. - 5. ročníku, a to jako nabídku rodinám, které se rozhodly pro domácí vzdělávání dětí. Nevytváříme tedy "školní instituci", ale místo pro setkání dětí a rodičů. Nabízíme možnost podílet se na společných projektech, starat se o zahradu, prožívat slavnosti jako odraz koloběhu přírody.

Páteční setkání

rodičů, dětí a průvodců

Na školní rok 2022/23 zveřejníme termíny během srpna.

Začínáme vždy v 9.00 hrami a končíme ve 12.00 společným vařením polévky v kotlíku na ohni.

Na setkání je potřeba se alespoň s jednodenním předstihem přihlásit.

Otázky

Na co se často ptáte, co Vás rodiče zajímá

Za jak dlouho se k nám dostanete?

Cesta z Chrudimi je přibližně 12 km dlouhá a trvá cca 15 min. Pro Vaši představu dosud k nám dojíždějí nebo dojížděli děti z okolí Seče, Třemošnice, Svinčan, Heřmanova Městce, Choltic, Třebosic, Medlešic, ale i z Mikulovic, Nasavrk nebo Tuněchod,.

Možnost sdílené dopravy

Nemusíte mít strach, že byste museli jezdit dvakrát denně cestu do Palučin a zpět. Jakmile poznáte ostatní rodiče a získáte vzájemnou důvěru, lze domluvit sdílenou dopravu. Rodiče s větším autem nabízejí svoz a rozvoz dětí.

A co děti jedí?

Svačinu i oběd si nosí děti vlastní, svačinu bereme na výpravu a oběd v termosce zůstává v zázemí.

A to jste opravdu pořád venku? A co když prší nebo mrzne?

Ano, každý den chodíme stejnou trasu a to za každého počasí (vyjma silného větru a opravdu silných mrazů). Děti tak mají možnost vnímat krajinu v ročním koloběhu, ve všech proměnách.

Máme tu zkušenost, že děti příliš rozmary počasí netrápí a pokud jsou vhodně oblečeny, není pro ně pobyt venku ani za deště či zimy nijak neobvyklý.

Při opravdu nepříznivém počasí trávíme více času v zázemí, kde se topí.

Je možné se k Vám podívat?

Děti ve školkové skupině potřebují bezpečné prostředí v podobě setkávání se stejnými lidmi, stejným prostředím a pravidelně se opakujícími činnostmi. Když je přítomna další dospělá osoba, pozornost dětí se soustředí na ni a nic neprobíhá tak, jako obvykle. Návštěvník tedy stejně nezíská představu o tom, jak to u nás chodí.

Proto do běžného chodu školky nikoho nevpouštíme. Pokud máte chuť si prohlédnout zázemí, či si popovídat osobně, můžete nás navštívit po předchozí domluvě ve všední dny v čase 14.00 – 15.00. Další možností jsou Klubové pátky, které jsou otevřené všem rodičům s dětmi a jejich termíny jsou na webu a FB stránce.

Můžeme k Vám dát dítě na zkoušku?

Výběr školky je podle našeho názoru v kompetenci rodičů. Pokud se s námi potkáte na některém pátečním klubu nebo přijedete párkrát odpoledne, jistě si uděláte obrázek o tom, jak probíhají naše setkání s dětmi. Potom už je na Vás, rozhodnout se, zda je náš klub pro Vaše dítě vhodný.

Nabízíte možnost sourozeneckých slev?

Naše měsíční ceny jsou v porovnání s ostatními obdobnými kluby nebo školkami v okolí nižší, zároveň nejsme součástí rejstříku zařízení MŠMT, a proto další slevu již poskytnout nemůžeme.

Proč máte provoz jen od 8.00 do 15.00?

Opravdu děti k nám přicházejí mezi 8.00 – 8.30 a rodiče si přebírají zpět mezi 14.00 – 15.00.

Vycházíme z toho, že dítě s námi stráví přibližně polovinu času, ve kterém se během dne nachází v bdělém stavu a tu druhou polovinu prožívá v rodinném kruhu, nebo alespoň s jedním z rodičů.

Dá se docházka k do lesního klubu kombinovat s docházkou do mateřské školy?

Po předchozí domluvě s Vámi vybranou mateřskou školou lze takový model s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte i rodiny realizovat.